top of page

Algemene Voorwaarden 

KvKnr. 60578645

 

1. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betreffende het deelnemen aan een activiteit, cursus, workshop of privé sessie bij Odith Engelen of Vrouw en Intuïtie. Bij betaling en reservering gaat de deelnemer/cursist/klant automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie en Odith Engelen. 

 

2. Deelnemer/cursist/klant: Een deelnemer/cursist/klant is een persoon die deelneemt aan een activiteit, cursus, workshop of een privé sessie van Vrouw en Intuïtie en Odith Engelen en zich ingeschreven heeft voor de betreffende activiteit, cursus, workshop of privé sessie van Vrouw en Intuïtie en Odith Engelen. 

 

3. Workshops:

3.1 Betaling/Reserveren: Bij betaling van de workshop ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen en is je plaats in de workshop definitief.

3.2 Annuleren: Annuleren kan tot 24 uur  voor de aanvang van de betreffende workshop en ontvang je volledige betaling terug. Bij annuleringen korter dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende workshop is geen retour van de betaling meer mogelijk.  

 

4 Cursussen en trajecten:

4.1 Betaling/Reserveren:  Bij betaling van de cursus of het traject ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen. Bij betaling is je plaats definitief. Het bedrag voor de cursus of traject wordt vooraf aan de overgemaakt op rekeningnummer NL71INGB 0007 0880 84 t.n.v Vrouw en Intuïtie. 

4.2 Duur: 

4.2.1 De deelnemer/cursist/klant schrijft zich in voor het volledige cursus/traject van de betreffende voorkeur. 

4.2.2 Een traject heeft een termijn van 8 maanden. Binnen deze periode dienen de privé sessies ingepland te worden. 

4.3 Annuleren:

4.3.1 Annuleren van de ingeschreven cursus is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de start van de cursus. 

4.3.2 Bij annuleringen korter dan 1 week voor de aanvang van de betreffende cursus is geen retour van de betaling meer mogelijk.

4.3.3 Annuleren van het gekozen traject is mogelijk tot 24 uur voor de aanvang van de 1e gereserveerde privé sessie. 

4.3.4 Bij annulering korter dan 24 uur voor de 1e gereserveerde privé sessie van het traject is geen retour van de betaling meer mogelijk

4.3.5 Online cursussen of healing programma's

4.3.6 Bij aankoop van een online cursus of healing programma is geen annulering meer mogelijk na betaling. De online content is per direct beschikbaar voor de deelnemer hierdoor heb je het product meteen tot je beschikking. 

4.3.6 De online cursus en healing programma's zijn voor eigen risico. Vrouw en Intuïtie en Odith Engelen geeft richtlijnen aan en advies hoe deze te doorlopen op een rustige en veilige manier. De deelnemer/cursist/klant neemt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in de fysieke klachten en of aandoeningen door ook in behandeling te zijn met een arts of medisch specialist. 

 

5 Prive sessie:

5.1 Dienst privé sessie: Een privé sessie is een dienst van een 1 op 1 sessie van Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen samen met de klant, deze komt tot stand door het maken van een reservering bij Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen.

5.2 Reserveren: De prive sessie wordt via email/telefoon of via de website gereserveerd. Via de mail wordt er een bevestiging van de reservering voor de privé sessie verstuurd. Door de verzending van de mail met bevestiging komt de overeenkomst tot stand. 

5.3 Betaling: De betaling vindt vooraf plaats via de bank. 

5.4 Annulering: Bij annulering kan dit kosteloos tot 24 uur voor de gemaakte reservering. Korter dan 24 uur voor de gemaakte reservering is er geen retour betaling mogelijk.

5.5 Wijziging: Wijziging van de gemaakte reservering kan tot 24 uur voor de gemaakte reservering. 

 

6 Afwezigheid/inhalen: Er is geen mogelijkheid tot het inhalen van een cursusdag/workshopdag/activiteit. Mocht de deelnemer/cursist/klant tijdens de duur van de cursus afwezig zijn dan zal deze cursusdag/workshopdag/activiteit komen te vervallen. Stopt de deelnemer/cursist/klant eerder in de cursus/workshop dan zullen de overige lessen komen te vervallen en er is geen retour van betaling mogelijk. 

 

7. Deelname aan de cursussen/workshops/online healing/activiteiten/privé sessie: Er wordt verwacht dat je gezond bent en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan de cursus/workshop/online healing/activiteit/privé sessie. De cursus/workshop/activiteit/privé sessie zal een zelfontwikkeling op gang brengen en hier wordt verwacht dat de deelnemer in staat is om zelfstandig met de opgedane ontwikkelingen om te gaan. Bij ernstige (geestelijke)gezondheidsproblemen of fysieke klachten is er een verplichting om dit te melden aan Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen en ook bij een arts of specialist in behandeling te zijn.

7.1 De healing en online healing is geen vervanging van medische zorg. Bij ernstige (geestelijke)gezondheidsproblemen of fysieke klachten is het aan te raden om ook bij een arts of specialist in behandeling te gaan. De healing is een aanvulling op de medische zorg geen vervanging.

 

8. Inlichting gezondheid: Deelname aan de cursussen, workshops, activiteiten en of privé sessies geschiedt op volledig op eigen risico. Je bent verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten voor de cursus, workshop, activiteit, online healing of privé sessie aan Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen door te geven. Bij twijfel of je in staat bent om deel te nemen aan een cursus, workshop, online healing, activiteit, privé sessie bij Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen neem je contact op met huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies. 

 

9. Aansprakelijkheid: Vrouw en Intuïtie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie waar de cursus/workshop/activiteit/privé sessie van Vrouw en Intuïtie wordt gegeven. 

9.1  De deelnemer/cursist/klant vrijwaart Vrouw en Intuïtie voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

10. Online Shop:

10.1 Aankoop: De aankoop is definitief als het product of dienst is betaald door klant in de online shop. 

10.2 Retour: 

10.3 Een online healing of ritueel kan niet retour omdat het geen fysiek product is en het product niet terug te sturen is. Dit is een digitaal product wat gedownload wordt en het is niet te controleren of je het kopieert en al gebruikt hebt. 

11. Deze algemene voorwaarden: zijn van toepassing met ingang van 21-10-2022. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen worden aangegeven.

Vrouw en Intuïtie, Odith Engelen 21-10-2022

bottom of page